เพลงกำลังใจ


เนื้อเพลง : กำลังใจ

ญ – ใน ยาม ที่ ท้อแท้ ขอเพียง แค่ คนหนึ่ง จะ คิดถึง และ คอย ห่วงใย
ในยามที่ชีวิต หม่นหมองร้องให้ ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ช – ในวันที่โลกร้าง ความหวังให้วาด มันขาดมันหาย ใครจะช่วยเติม
เพิ่มพลังใจ ให้ฉันได้เริ่ม ต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล

* ญ – กำลังใจจากใครหนอ ขอเป็นทานให้ฝันให้ใฝ่
ช – ให้ชีวิตได้มีแรงใจ ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
ญ – กำลังใจจากใครหนอ ขอเป็นทานให้ฉันได้ไหม
ช – ดั่งหยาดฝนบนฟากฟ้าไกล ที่หยาดรินสู่ผืน ดินแห้งผาก

(ซ้ำ*)

About yainongna9

นิสิตหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่4
This entry was posted in เพลง and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s